تعرفه ثبت دامنه

لیست تعرفه های ثبت دامنه
   نام  توضیحات دامنه   قیمت(سالانه)
com
دامنه عمومي com. يکي از رايج ترين دامنه هاي اينترنتي مي باشد.
  50000
net
دامنه عمومي net. يکي از رايج ترين دامنه هاي اينترنتي مي باشد.
  55000
ir
دامنه ir. مخصوص كشور ايران مي باشد.
  9000
co دامنه هاي co پسوند جديد براي شرکت هاي تجاري ميباشد.
  125000
asia اين دامنه مخصوص موسسات و مکانهايي است که در قاره آسيا قرار دارند.
  65000
info دامنه عمومي info. يکي از رايج ترين دامنه هاي اينترنتي مي باشد.
  55000
org دامنه عمومي org. يکي از رايج ترين دامنه هاي اينترنتي مي باشد.
  55000
ca دامنه هاي ca. دامنه هاي رسمي كشور کانادا مي باشند.
  192000
tel
دامنه tel. مخصوص وب سايت هاي شرکت هاي مخابراتي/اينترنتي ميباشد موبايل مي باشد.

88000

eu
دامنه eu. مخصوص كشورهاي اروپايي مي باشد.
  60000
biz دامنه عمومي biz. مخصوص شركت هاي تجاري مي باشد.
  60000
mobi
دامنه mobi. مخصوص وب سايت هاي گوشي موبايل مي باشد.
  90000
name دامنه name. براي وب سايت هاي شخصي و مخصوص اشخاص حقيقي مي باشد.
  60000
us
دامنه هاي us. دامنه هاي رسمي كشور آمريكا مي باشند.
  50000
co.uk دامنه هاي co.uk. دامنه هاي رسمي كشور بريتانيا مي باشند.
  60000
cc دامنه هاي cc. دامنه هاي رسمي جزاير كوكوس مي باشند.
  120000
in دامنه هاي in. دامنه هاي رسمي كشور هند مي باشند.
  80000
cn دامنه هاي cn. دامنه هاي رسمي كشور چين مي باشند.
  120000
tv
دامنه هاي tv. دامنه هاي رسمي كشور تووالو مي باشند، كه به علت شباهت آن با كلمه تلويزيون براي شبكه هاي تلويزيوني و شركت هاي سينمايي نيز استفاده مي شود.

150000

tw
دامنه هاي tw. دامنه هاي رسمي كشور تايوان مي باشند.
  150000
vn
دامنه هاي vn. دامنه هاي رسمي كشور ويتنام مي باشند.
  580000
bz دامنه هاي bz. دامنه هاي رسمي كشور بليز مي باشند.
  190000
mn
دامنه هاي mn. دامنه هاي رسمي كشور مغولستان مي باشند.
  280000
ws(چهار حرفی) دامنه هاي ws. دامنه هاي رسمي كشور ساموآ مي باشند، كه به علت شباهت آن به كلمه WebSite، به عنوان دامنه هاي عمومي اينترنتي نيز قابل استفاده هستند.
50000
ws(سه حرفی)
دامنه هاي ws. دامنه هاي رسمي كشور ساموآ مي باشند، كه به علت شباهت آن به كلمه WebSite، به عنوان دامنه هاي عمومي اينترنتي نيز قابل استفاده هستند.
1938000
ws(دو حرفی) دامنه هاي ws. دامنه هاي رسمي كشور ساموآ مي باشند، كه به علت شباهت آن به كلمه WebSite، به عنوان دامنه هاي عمومي اينترنتي نيز قابل استفاده هستند.
3184000
me دامنه هاي me. دامنه هاي رسمي كشور مونتنگرو (Montenegro) مي باشند، كه به علت شباهت آن با كلمه من در حالت مفعولي، براي سايت هاي شخصي و خانوادگي نيز استفاده مي شود.
  106000
nz  دامنه هاي nz. دامنه هاي رسمي كشور نيوزلند مي باشند.
  250000