سایت چیست - چگونه با سایت کار کینیم - اینترنت چیست

داشتن وب سایت چیست ؟ (بخش دوم)

در این ویدئو شما یاد خواهید گرفت :

داشتن وب سایت چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

 

 

 

داشتن وب سایت چیست ؟ (بخش اول)

در این ویدئو شما یاد خواهید گرفت :

داشتن وب سایت چیست و از چه اجزایی تشکیل شده است؟

 
 

 برای داشتن یک وب سایت باید موارد زیر را در اختیار داشته باشیم:

اینترنت چیست ؟

در این ویدئو شما یاد خواهید گرفت :

اینترنت چیست و چگونه به وجود آمده است؟