طراحی سایت با دروپال
در این بخش نحوه ورود به سایت و کار با پنل دروپال را آموزش خواهید دید.

ورود به سایت دروپالی

در این بخش شما یاد خواهید گرفت که چگونه به وب سایت دروپالی خود وارد شده و با پنل مدیریت آن آشنا خواهید شد.

مشاهده آموزش
طراحی سایت با دروپال
در این بخش نحوه ایجاد صفحه را آموزش خواهید دید.

آموزش ایجاد صفحه

در این بخش نحوه ایجاد صفحه و قرار دادن محتوا در آن را آموزش خواهید دید.

مشاهده آموزش
طراحی سایت با دروپال
در این بخش نحوه ایجاد خبر در سایت خود را آموزش خواهید دید.

ایجاد خبر در سایت

در این بخش یاد خواهید گرفت چگونه در وب سایت خود خبر ایجاد کرده و آن را مدریت کنید

مشاهده آموزش
طراحی سایت با دروپال
در این بخش یاد خواهید گرفت چگونه در وب سایت خود نظرسنجی ایجاد کنید.

ایجاد نظر سنجی در سایت

در این قسمت یاد خواهید گرفت چگونه در وب سایت خود نظر سنجی ایجاد و با آن کار کنید.

مشاهده آموزش
طراحی سایت با دروپال
در این بخش یاد خواهید گرفت چگونه در دروپال منو ایجاد کنید

ایجاد منو در سایت دروپالی

در این قسمت آموزش خواهید دید چگونه در وب سایت خود به ایجاد منو و کار با آن بپردازید

مشاهده آموزش