مشاوره رایگان! 66948435-021|support[at]golha[dot]net

شرایط قرارداد طراحی سایت

طراحی سایت » شرایط قرارداد طراحی سایت
شرایط قرارداد طراحی سایت2017-12-14T07:14:21+03:30

بندهای مشترک در قرار داد طراحی

قرارداد طراحی به علت متفاوت بودن در متن انجام به صورت پیش فرض قابل ارائه نیست. به همین علت بندهای مشترک قرارداد های طراحی را در این قسمت مشاهده خواهید دید:

تعهدات کارفرما:

کارفرما متعهد میگردد کلیه مطالب متنی و تصویری مورد نیاز در سایت را به موسسه گلها در زمان تعیین شده تحویل دهد./.

تعهدات گلها:

موسسه گلها متعهد میگردد نرم افزار موضوع قرارداد را طبق شرایط بند 3 طراحی نماید.
موسسه گلها متعهد میگردد موضوع قرارداد را در مدت قرارداد تحویل کارفرما نماید.
نحوه تحویل موضوع قرارداد بر روی وب میباشد.
موسسه گلها متعهد میگردد Bug های نرم افزاری احتمالی را تا شش ماه پس از تاریخ قرارداد بصورت رایگان برطرف نماید.
تبصره 1) امکانات اضافه تری که کارفرما در آینده تقاضا نماید شامل این بند نمیباشد بلکه هزینه آن جداگانه محاسبه و طی قرارداد جداگانه با قیمت توافقی قابل انجام است.
تبصره 2) وب سایت به …… تعداد زبان (زبانهای مورد قرارداد) طراحی می گردد.
چنانچه کارفرما اطلاعات سایت و یا تصاویر و متنهایی که قرار است در سایت قرار گیرند را به موقع به موسسه گلها تحویل ننماید، موسسه هیچگونه مسئولیتی در قبال تاخیر موضوع قرارداد نخواهد داشت.
سورس نرم افزار طراحی شده از طرف موسسه گلها به کارفرما به صورت CD داده شود.
این قرارداد در …… صفحه و ……. بند و ……. تبصره و در دو نسخه هر یک در حکم واحد تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است./.

Call Now Button