مشاوره رایگان! 66948435-021|support[at]golha[dot]net

شماره حساب ها

طراحی سایت » شماره حساب ها
شماره حساب ها2018-12-03T11:45:34+03:30

بانک سامان

نام بانک : سامان
802-800-160798-1:شماره حساب
IR08 0560 0802 8000 0160 7980 01
6219 8610 2379 0941 :شماره کارت
صاحب حساب : مهندس حسن افشار

بانک ملی

نام بانک : ملی – سیبا
0101-880-20-8002 :شماره حساب
IR13 0170 0000 0010 1880 2080 02
6037 9918 0686 7879 :شماره کارت
صاحب حساب : مهندس حسن افشار
انتقال اینترنتی بانک ملی

بانک صادرات

نام بانک : صادرات – سپهر
01000-86-35-1004 :شماره حساب
IR71 0190 0000 0010 0086 3510 04
6037 6915 9285 1158 :شماره کارت
صاحب حساب : مهندس حسن افشار

نکات مهم جهت ارسال وجه به صورت بانکی
1) جهت ارسال وجه از طریق شعبات بانک، باید در فیش بانکی، شماره حساب موسسه را قید نمایید.
2) جهت ارسال وجه از طریق دستگاه خود پرداز، باید شماره کارت را وارد نمایید.
3) در هنگام پرداخت وجه به اسم صاحب حساب دقت نمایید.
4) پس از واریز وجه اطلاعات فیش (شماره فیش، تاریخ، مبلغ و نام و نام خانوادگی خود به همراه نام سرویس خود) را با ایمیل یا تلفن به موسسه اطلاع دهید. نیازی به ارسال تصویر فیش نمیباشد. ایمیل : sales@golha.net و تلفن :   66424792 021  66424792 021   66424792 021
5) چنانچه از طریق خود پرداز وجهی را واریز نمودید، شماره ارجا در سطر دوم رسید و شماره فیش در سطر اول فیش (جلوی تاریخ و ساعت) را نیز اطلاع دهید.
6) چنانچه از طریق خود پرداز وجه واریز نموده و دستگاه به شما فیش نداد، لطفا نام شعبه بانک به همراه مبلغ و تاریخ و ساعت واریز وجه را به موسسه اعلام نمایید.
7) همیشه اصل فیش های پرداختی خود را نزد خودتان نگاه داشته و بایگانی نمایید.
لینک های مرتبط
Call Now Button