مراحل طراحی

1- ایده های اولیه بصورت اتود زده میشود. تعداد اتودها متغییر است.
(تعداد اتود ها بستگی به تعداد ایده های ذهنی متناسب با حرفه شما دارد.)
2- در مرحله دوم طرح ها برای شما ارسال میشود و در میان اتودها یک طرح را اعلام کرده تا اجرایی شود.
(اجرایی کردن همه اتود های ارسالی با پرداخت هزینه جدا امکانپذیر است.)
3- در مرحله آخر طرح تایید شده به صورت فایل لایه باز (Cdr) برای شما ارسال میگردد.

نحوه پرداخت

برای شروع طراحی %50 از کل مبلغ دریافت میگردد.
قبل از ارسال فایل نهایی کل مبلغ دریافت میگردد.

مراحل طراحی آرم برای برند پوشاک موگه (Muguet)

 

مراحل طراحی آرم برای برند پوشاک موگه

مراحل طراحی آرم برای برند پوشاک موگه

 

مراحل طراحی آرم برای شرکت تامین دقیق آرنا

(فعالیت : نفت و گاز پتروشیمی )
ایده مدیر شرکت فوق که برایشان اجرایی شد:

مراحل طراحی آرم برای شرکت تامین دقیق آرنا

مراحل طراحی آرم برای شرکت تامین دقیق آرنا

مراحل طراحی آرم برای شرکت تامین دقیق آرنا

 

طراحی آرم ،لوگو و ست اداری

طراحی آرم ،لوگو و ست اداری

 

لینک های مرتبط