با کمک ایجاد صفحه در دروپال شما میتوانید به ایجاد محتوا در وب سایت خود بپردازید. برای اینکار پس از ورود به کنترل پنل مدیریتی دروپال خود از گزینه های بالای صفحه مقدار افزودن محتوا را انتخاب کرده در صفحه باز شده بسته به نوع محتوای انتخابی خود بر روزی یکی از گزینه ها کلیک کرده و در صفحه باز شده مقادیر زیر را مشاهده خواهید کرد:

  • نام صفحه
  • بدنه صفحه

مقادیر زیر را مقدار دهی کنید و صفحه خود را بسازید.