یکی از قابلیت هایی که دروپال برای شما فراهم آورده است که به وسیله این قابلیت میتوانید از رضایت مندی بازدید کنندگان خود از وب سایت مطلع شوید نظر خواهی میباشد. برای ایجاد یک نظر سنجی در وب سایت خود از گزینه های بالا مقدار افزودن محتوا را انتخاب کرده و در صفحه باز شده مقدار ایجاد نظر سنجی را انتخاب کنید تا به صفحه نام برده منتقل شوید. در صفحه باز شده سوال خود برای نظر سنجی را وارد کرده و دو مقدار اول برای نتیجه نظرسنجی خود را وارد کنید. لازم به ذکز است که هنگام ایجاد نظر سنجی حتما باید دو مقدار را برای آن پر کنید.