در این ویدئو شما یاد خواهید گرفت :
اینترنت چیست و چگونه به وجود آمده است؟

در گذشته کامپیوترها به صورت PC های تک بوده است. در اولین قدم برای شبکه کردن کامپیوترها از دستگاهی استفاده شد تا این کامپیوترها بتوانند برای یکدیگر اطلاعات ارسال کنند به صورتی که کامپیوتر شماره ۱ برای کامپیوتر شماره ۲، و کامپیوتر شماره ۳ برای کامپیوتر شماره ۱، و غیره اطلاعات ارسال کنند پس در نتیجه این کامپیوترها می‌توانند از اطلاعات یکدیگر و منابع یکدیگر استفاده نمایند.

اینترنت چیست ؟

با گذشت زمان هر سازمان به وسیله این روش کامپیوترهای خود را به صورت شبکه در آورده و به یکدیگر وصل و از اطلاعات یکدیگر استفاده کردند. پس از مدتی این سازمان ها متوجه شدند که برای مثال سازمان شماره 1 نمیتواند برای سازمان شماره 2 اطلاعات ارسال کند برای اینکه بتوانند برای یکدیگر اطلاعات ارسال کنند دستگاه های خود را به یکدیگر همانند تصویر زیر توسط یک بستری به دیگر متصل کردند.

 

 

حال که این ارتباط برقرار شد کامپیوتر شماره ۳ سازمان ۲ میتواند برای کامپیوتر شماره 1 سازمان ۳ اطلاعات ارسال کند. بعد از گذشت چند مدت سازمان های مختلف نیاز را بر این دیدند که با یکدیگر ارتباط داشته باشند که این ارتباط گاه میتوانست به صورت مستقیم یا به صورت هزینه بر باشد به این صورت که به وسیله ی کابل کشی بین دو مجموعه یا چند مجموعه و با تقسیم هزینه کابلی کشی بین این دو مجموعه باشد، و یا با استفاده از خطوط مخابراتی و پرداخت هزینه خطوط مخابراتی به وسیله طرفین می باشد.
در این قسمت سؤالی که به وجود می آید این است که اگر ما بخواهیم اطلاعات را بین سازمان‌های شماره (A,B,C,D) منتقل کنیم چه میشود ؟جواب: اگر سازمان شماره A با سازمان شماره B دارای خطوط ارتباطی باشد که هزینه ی آن توسط این دو سازمان پرداخت شده است و سازمان شماره B با سازمان شماره D در ارتباط باشد و هزینه این ارتباط توسط این دو سازمان پرداخت می شود.
حالا اگر بخواهیم کامپیوتر شماره ۱ سازمان A بخواهد با کامپیوتر شماره ۲ سازمان D ارتباط برقرار کند چه باید کند ؟
جواب: این ارتباط به وسیله خطوط ارتباطی بین سازمان A و B که شبکه کناری سازمان B و D هستند برقرار میگردد در حالیکه سازمان شماره A هیچ هزینه ای در ارتباط با اتصال به سازمان D پرداخت نکرده است، که به این نوع ارتباط، ارتباط بین سازمانی گفته می‌شود.
حال اگر ما این نوع ارتباط را گسترش بدهیم و در ابعاد بزرگ بخواهیم توضیح دهیم سازمان های مختلفی وجود دارند که می‌خواهند با هم در ارتباط باشند که به وسیله ارتباط توضیح داده شده با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند، که این نوع سازمانها در سطح کشور با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند که به این بستر، اینترنت گفته می‌شود.

 

لینک های مرتبط