تفاوت سایت استاتیک(ایستا) وداینامیک(پویا)

در این موضوع به این خواهیم پرداخت که سایت های داینامیک (پویا)چه تفاوت های با سایت های استاتیک دارند

در طراحی های استاتیک(ایستا)سایت به این صورت طراحی میگردد که در آن اطلاعات قرار داده شده به صورت معرفی و نمایشی میباشد و در آینده نیازی به ایجاد تغیر در آن دیده نشده و به صورت مداوم اطلاعات سایت یکسان خواهد بود در صورت تغییر اطلاعات این گونه سایت ها هزینه تغییر اطلاعات در آن به دلیل وقت گیر بودن و نیاز به طراحی مجدد هر صفحه بسیار بالا بوده و در بساری از مواقع ممکن نبوده .

اما در سایت های داینامیک(پویا)این گونه سایت ها از سیستم های مدیریت محتوا استفاده کرده و در این نوع سایت ها تغییر محتوا سایت یک امر ضروری بوده و به روز رسانی محتوا بسیار مهم میباشد و نگهداری و به روز رسانی این سایت ها به دلیل برنامه ن

ویسی خاص این سایت ها بسیار راحت تر از سایت های استاتیک(ایستا) بوده و هزینه کمتری را شامل میگردد