چرا باید یک وب سایت داشته باشیم

امروزه با توجه به بستر مناسب فضای اینترنت در سطح دنیا و توانایی ایجاد کسب کارتوسط هر فرد و فروش محصولات به صورت الکترونیکی در بستر اینترنت هر شخص به یک وب سایت نیاز پیدا میکند به صورتی که این وب سایت میتواند محصولات و ایده های ساخته شده توسط شما در در سطح جهانی معرفی کرده و مانند یک معرفی نامه از شما و نحوه کار شما و فعالیت های شما باشد و افراد با توجه به نیاز های خود به محصولات ارائه شده توسط شما در سطح جهانی از شما خرید های خود را بدون نیاز یه مراجعه به شما و محل کار شما داشته باشند و از دیگر مزایای داشتن یک وب ساید میتوان به همه روزه بودن آن اشاره کرد که به صورت شبانه روزی در دسترس بوده و در هر زمان میتوان خرید و فروش خود را در آن انجام داده و نیاز به نیروی کار اضافه نبوده و میتوان در منابع صرفه جویی کرده و میتواند بستری مناسب برای هماهنگی بین اعضای یک شرکت بوده تا به وصیله آن با یکدیگر هماهنگی های لازم جهت فروش محصولات را داشته باشند در نتیجه در دنیای امروز که تمامی امرور بر روی شبکه اینترنتی انجام میگردد نیاز یک وب سایت برای معرفی کالا و خدمات به شدت احساس شده و نیازی مبرم میباشد