محتوا در طراحی سایت

بسياري از کارشناسان بر اين معتقدند که قبل از آغاز طراحی سایت، محتواي وب سایت ميبايست آماده گردد و اين موضوع به هر دو، وب سایت ها و وبلاگ ها مربوط مي شود. بعضي ها نيز با اين روند مخالف هستند، اما بايد با اين ديدگاه مخالفت و مبارزه کرد؛ زيرا من ميدانيم محتوا گذاري قبل از طراحی سایت، يک راهبرد و نگرش درست است.
طراحی وب سایتي قوي، رنگ ها، فونت ها و طرح بندي کادرها را توسعه مي دهد. يک طراحی قوي بر روي کاربران متمرکز ميشود.يک طراحی سایت بايد در زمينه ي کاربران و نيازهاي آنها، همچنين نتيجه دلخواه از بازديد وب سایت، مهارت خود را افزايش دهد.براي حل اين مسائل بايد بر چالش هاي کاربران و توانايي وب سایت، تمرکز شود.در اين مسئله، نبايد روي روند برنامه نويسي و قالب هاي پيش ساخته متمرکز شد. همچنين نبايد فقط بر روي کاربر متمرکز شويم.

من از افرادي که در مورد الزامات طراحی سایت خودشان صحبت مي کنند ايميل هاي زيادي دريافت ميکنم که اين ليست ها روي معيارهاي خاص پروژه، نظير اسکرول (scroll) بي نهايت، همبرگر منو، تصاوير قوي، پس زمينه هاي ويدئويي و موشن ها متمرکز هستند. مردم به ندرت به يک شرکت طراحی نزديک مي شوند و اطلاعاتشان را براساس بازديد کنندگانشان، نيازهاي کاربران و اهداف نهايي بازديدکننده وب سایت ارائه مي دهند.
صاحبان وب سایت ها امروزه در روندهاي طراحی مختلف، وب سایت هاي رقباي خود، و آنچه که معتقدند، عناصر طراحی مدرن و رايجي است، گرفتار شدند.در روند انجام اين کارها، آنها پيگيري بازديد کننده واقعي وب سایت هايشان را از دست ميدهند.
در برخي موارد، هنگامي که آنها تم موجودي را خريداري مي کنند، مجبورند محتواي خودشان را با دسترسي محتوايي قالب، سازگار و متناسب کنند.يا بدتر از آن، آنها يک طراحی سفارشي را به پيوستن و سازگاري به همان سبک، و ارائه يک وب سایت مشابه وب سایت رقيب برتر مجبور ميکنند.در بيشتر موارد اين منجر به نااميدي و پشيماني خريدار مي شود.
دليل اين امر اين است که اين فرايند به دنبال مسير خريد، طراحی، توسعه است و در نهايت و آخرين مرحله محتواگذاري انجام ميشود. به مراتب اين مسير اشتباه است. اين روند باعث پسرفت و همچنين منجر به سرخوردگي مي شود.
محتواگذاري در ابتدا منجر به فرهيخته شدن تصميمات طراحی ميشود
مستند سازي جريان مورد نظر کاربر، مسير بازديد کننده و ارتباط با اقداماتي که بايد انجام شود چيزي است که معمولا پس از اتمام طراحی گرافيک انجام مي شود. متاسفانه اين رويکرد اشتباه است، چون شما را مجبور به مطابقت دادن محتوا با موضوع وب سایت يا طراحی مي کند. در طراحی سایت بايد عکس اين عمل اتفاق بيافتد.
پيش از اين که خود را در عشق به يک وب سایت رقيب قرق کنيد، از يک الگو وردپرس و يا دستيابي به يک طراح گرافيک استفاده کنيد، شما نياز داريد به اهداف و مقصود وب سایت يا وبلاگ خودتان فکر کنيد و براي موفقيت بايد اين کار را انجا دهيد.شما بايد شخصيت کاربري خودتان، چالش هاي فردي آنها، پيشنهاد راه حل خودتان و مسيرهايي که مي خواهيد بازديدکنندگان را در داخل وب سایت قرار دهيد، را ثبت کنيد.
در حالي که طراحی گرافيک بسيار مهم است، بايد در زمان مناسب در پروژه انجام شود تا به طور واقعي شما را قادر به ارائه وب سایت، محتوا و گرافيک در بهترين شرايط ممکن کند.

يکي از نقل قول ها در مورد اين مبحث:

“محتواگذاري مقدم بر طراحی است. طراحی در صورت عدم وجود محتوا، طراحی نيست، فقط دکوراسيون است. “- جفري زلمان (Jeffrey Zeldman) پيام ها و محتوا، بخش هاي ساختاري و پايه گذار وب سایت هستند. آن به اين معني ميباشد که آنها بايد قبل از اعمال هر رنگ، فونت و طرح بندي به دقت مورد بررسي قرار گيرند و مستندسازي شوند.عناصر طراحی نيز بايد بتوانند پيام هاي کليدي و محتواي مهم را کامل و برجسته کنند و به بهترين شکل آنها را نمايش دهند.

تمرکز بر محتوايي مناسب

زماني که من مي گويم شما بايد قبل از شروع طراحی سایت مطالب را آماده کرده باشيد، منظورم اين نيست که بايد تمامي مطالب خود را نوشته باشيد. انجام اين کار براي بسياري از صاحبان وب سایت ها و کسب و کار ها، کار مشکلي است.
من مشتريان را تشويق مي کنم که بر روي بخش هاي اصلي وب سایت و صفحات اصلي تمرکز کنند. در طول فرآيند فروش معمولا من از طريق وبسایت آنها ميروم و به دنبال منافع هايي هستم که فکر ميکنم از قالبهاي طراحی سفارشي بهره مند شوند. اين بسيار بر مشتري، صنعت و جمعيت شناسي هدف متکي است.

در اينجا برخي زمينه هاي متداول و معمول وجود دارد که ميتوانيد از  استراتژي محتوايي بيشتري بهره مند شويد:

  • صفحه اصلي (خانه) صفحه اصلي شرکت
  • صفحه خدمات اصلي و صفحات خدمات شخصي
  • فروشگاه اصلي و صفحات محصولات منحصر به فرد
  • بخش منابع، دسته ها و / يا آيتم هاي ابتکاري
  • اشخاص
  • قالب هاي صفحه فرود (لندينگ پيج)

صفحه اصلي و پست هاي فردي وبلاگ صفحه تماس گاهي اوقات من فقط چند قالب طراحی سفارشي را پيشنهاد خواهم داد و بار ديگر پانزده تا بيست پيشنهاد ارائه ميدهم. اين واقعا بستگي به پيچيدگي محتوا و تغييرات در جريان محتوايي و فراخواني اقدامات دارد.

 

لینک های مرتبط

 

منبع: پارسی کدر