صفحه پرداخت در طراحی سایت-1

در طراحی سایت فروشگاهی ، نکته ای که بسیار مهم است و باید به آن توجه ویژه کرد ، صفحه پرداخت در
طراحی سایت فروشگاهی است . درادامه همراه باشید.
در این نوشته برخی یافته هایی حاصل از مطالعاتی که روی 100 صفحه پرداخت طراحی وب سایت ها انجام گرفت، برای شما ذکر می کنیم:
1. به طور میانگین، روند پرداخت طراحی سایت ها حدودا دربردارنده 80/5 مرحله است.
2. 24 درصد از طراحی سایت ها نیاز به ثبت نام مشتریهای در سایت دارا بودند.
3. در 81 درصد از طراحی سایت ها، ثبت نام در خبرنامه اجباری بود.
4. 41 درصد از طراحی سایت ها از تعیین اعتبار آدرس ایمیل استفاده می نمودند.
5. 50 درصد از سایت ها اطلاعات یکسانی را دو بار درخواست می نمودند.
6. 33 درصد از این 100 طراحی سایتی که در این مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفتند، از قواعد طراحی صفحه پرداخت طراحی سایت سرپیچی می نمودند.
در این نوشته، هر کدام از این 6 مورد را شرح می دهیم و به شما نشان می دهیم که در طراحی صفحه پرداخت سایت چه کارهایی بایست اجرا کنید و چه کارهایی را نبایست اجرا کنید.
به طور میانگین، روند پرداخت طراحی سایت ها حدودا دربردارنده 80/5 مرحله است
به طور میانگین صفحه پرداخت طراحی سایت ها در این تحقیقات، دربردارنده 08/5 مرحله است که از سبد خرید محاسبه شده تا مرحله ای که سفارش ثبت می شود- که عموما به نام “مرور و ثبت سفارش” است. کوتاه ترین روند پرداخت در طراحی سایت ها تنها یک مرحله است و دراز ترین روند پرداخت سایت هم دربردارنده 9 مرحله است.
توجه: دقت نمایید که خیلی روی شمار مرحله های روند پرداخت سایت خود فوکوس ننمایید- در عوض، وقت و تلاش خود را روی کاری که مشتریهایسایت بایست در هر مرحله انجام دهند مفوکوس نمایید، این امر خیلی برای ایجاد تجربه کاربری بهینه در این صفحه از سایت اهمیت دارد. سه مثال از این قضییه قادر است صفحه های پرداخت طراحی سایت های Apple، Walmart و Gap باشد که دارای هفت مرحله ای در صفحه پرداخت خود بودند که حدودا 50 درصد اجرای مناسبی از باقی طراحی سایت ها دارا بودند (البته این قضییه به معنای عالی و بی نقص بودن آن ها نیست، هنوز جای پیشرفت در این زمینه هست). البته در حقیقت نمی توان به طور قطع گفت که طراحی سایت هایی که دارای 8 مرحله یا بیشتر در روند پرداخت خود هستند، تجربه کاربری بهینه ای را برای مخاطبان خود مهیا نمی نمایند.

در 81 درصد از طراحی سایت ها، ثبت نام در خبرنامه اجباری بود (که به حریم خصوصی مشتریهای طراحی سایت لطمه وارد می نماید)
81 درصد از طراحی سایت های تحت مطالعه، گمان می نمودند که مشتریهای آن ها به ایمیل های تبلیغاتی شان تمایل دارند و کادری را برای ثبت نام در خبرنامه قرار می دادند و یا بدتر از آن این باکس ها را در طول روند پرداخت نمایان می نمودند.
یکی از دلایل تنفر مشتری های سایت از این که از آن ها درخواست شود تا اکانتی را برای خرید نمودن از طراحی سایت پر نمانید، این است که آن ها دارای طرز فکری هستند که ایجاد اکانت = خبرنامه و دریافت تبلیغات است. این قضییه در طول آزمایش آشکار و اثبات شد. ما در طول این آزمایش بارها و بارها با این اعتراض مشتریهای سایت رو به رو می شدیم: آن ها هنگامی که در حال خرید نمودن از طراحی سایت هستند، تمایلی به ایجاد اکانت ندارند. وقتی هم که از شرکت نمایندگان این آزمایش خاطر تنفر آن ها را پرسیدیم، 40 درصد از آن ها تنها به این جمله اکتفا نمودند :”ما خبرنامه هیچ طراحی سایتی را نمی خواهیم”.
در سال های گذشته، فروشگاه ساز ها، مشتریهای سایت خود را به طور تصادفی با قسمت “ثبت نام در خبرنامه” رو به رو می ایجاد کردند. از این رو همه مخاطبان سایت می دانستند که با ثبت نام و ایجاد اکانت در این طراحی سایت، در واقع در خبر نامه ثبت نام کرده اند و در قسمت Spam و یا صندوق وردی ایمیل شان از این پس، پیام هایی را به طور مکرر دریافت می نمایند.
این طرز فکر با کمال تاسف تصور غلطی نیست، و اتفاق می افتد. حدود 81 درصد از از طراحی سایت های تحت مطالعه اظهار دارا بودند که وجود “ثبت نام در خبرنامه” در صفحه پرداخت سایت اجباری است و 32 درصد از آن ها پیش از شروع روند خرید، این باکس های ثبت نام را در صفحه پرداخت قرار می دادند.
Amazon یکی از 32 درصد از طراحی سایت های کسب و کار الکترونیکی است که “ثبت نام در خبرنامه” سایت خود را پیش از شروع روند پرداخت قرار می دهد و گزینه اختیاری یا Optional برای ایجاد این اکانت نیست.
این طراحی سایت ها از مشتری های خود می خواهند که برای دریافت خبر نامه ثبت نام نمایند و در طول روند خرید هیچ اختیاری برای عدم ثبت نام، به مشتریهای خود نمی دهند و معمولا به حفظ حریم فردی اشخاص نیز لطمه وارد می نمایند. غالبا، تنها راه برای گذر نمودن از این ثبت نام این است که از گزینه “Op-Out” در تنظیمات اکانت استفاده شود و یا بعد از دریافت خبرنامه، روی لینک لغو اشتراک کلیک شود.
به همین خاطر است که طرز فکر اکانت=دریافت خبرنامه، در ذهن مشتریهای سایت شکل می گیرد. تنها 81 درصد از طراحی سایت های تحت آزمایش به مشتریهای سایت خود احترام گذاشته و از آن ها می خواستند که در صورت نیاز و تمایل، اقدام به ثبت نام در خبرنامه نمایند.
24 درصد از طراحی سایت ها برای تکمیل روند خرید، نیاز به ثبت نام مشتریهای در طراحی سایت دارا بودند
در مقابل، 24 درصد از طراحی سایت ها در هنگامی که سفارشی در حال ثبت شدن بود، اجازه پرداخت را بلافاصله به مشتریهای نمی دادند، بلکه آن ها را مجبور می ایجاد کردند تا در طراحی سایت شان ثبت نام نمایند.
سونی یکی از 24 درصد طراحی سایت هایی است که هنگام ثبت سفارش، از مشتریهای سایت خود می خواهد تا در طراحی سایت ثبت نام نمایند.
در مطالعات کاربردی بودن صفحه پرداخت طراحی سایت، دلایل بسیاری شناخته شد که به چه دلیلی مشتریهای طراحی سایت از این که مجبور به ایجاد اکانت در حین ثبت سفارش می گردند، ناراحت و عصبی هستند. ما با برخی از آن ها صحبت کردیم و دریافتیم که باز هم مدل ذهنی و یا طرز فکر آن ها ایجاد اکانت= خبرنامه است. یافته هایی که از صحبت با این مشتریهای سایت به دست آوردیم، به این ترتیب است:
1.ثبت نام برای ایجاد حساب کاربری به معنای مرحله های بیشتر و قسمت های بیشتر موجود در فرم برای خرید از سایت است- که غالبا زمان بیشتری را نیز می طلبد.
2.اکثر مشتریهای طراحی سایت دارای نام کاربری و رمز عبور بسیاری هستند که بایست به ذهن داشته باشند و از به خاطر سپردن رمز عبور دیگری واهمه دارند.
3.هنگامی که یک اکانت تولید می شود، مشتریهای سایت می دانند که احتمال دارد اطلاعات شان ذخیره نشود و نیاز به پر نمودن مجدد فرم مورد نظر باشد.
4. برخی مشتریهای سایت درک نمی نمایند که به چه دلیلی بایست برای خرید از طراحی سایت، اکانتی را در سایت بسازند. همان طور که برخی از آن ها می گویند: “من نیاز ندارم برای هر چیزی که در طراحی سایت خریداری می کنم، اکانتی را بسازم”.
طراحی سایت Nordstorm یکی از مثال های 78 درصدی طراحی سایت های تحت مطالعه است که به مشتریهای سایت خود در حین پرداخت کالا، باکس ثبت نام در طراحی سایت را به صورت اختیاری برای آن ها امکان پذیر می سازد.
هنگامی که روند پرداخت سازگاری را برای مشتریهای سایت خود فراهم نمودید، احتمال دارد بعد و یا پیش از روند خرید، از مخاطبان سایت خود بخواهید تا در صورت تمایل در سایت ثبت نام نمایند. این مورد قادر است با ایجاد کردن یک قسمت کوچک با شرح کوتاهی و یک قسمت اختیاری برای درج رمز عبور باشد. در طول این مطالعات، هیچ یک از این طراحی سایت ها از این شیوه استفاده ننمودند و تنها برای مشتریهایی که از طراحیسایت استقبال کرده اند و مجددا به این سایت باز می گردند، گزینه ثبت نام در طراحی سایت را به صورت اختیاری قرار داده بودند.
اگر بخواهیم به این قضییه دقت کنیم که باکس ثبت نام در طراحی سایت بیشتر در کدام سایت ها هست، بایست به طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک اشاره داشته باشیم.
از 23 طراحی سایتی که دارای 1 بیلیون دلار فروش آنلاین هستند، 35 درصد نیاز به ثبت نام مشتریهای سایت خود دارند، این در حالی است که برای باقی طراحی سایت هایی که کمتر از 1 بیلیون دلار فروش آنلاین دارا بودند، تنها 21 درصد آن ها، هنگام خرید نمودن از مشتریهای خود می خواستند تا در طراحی سایت ثبت نام نمایند.

41 درصد از طراحی سایت ها از سیستم تعیین اعتبار آدرس ایمیل استفاده می نمودند
از میان این 41 درصد، 12 درصد از طراحی سایت ها به مشتریهای سایت خود اجازه نمی دهند تا از مکانیسم اعتبار سنجی آدرس ایمیل ها گذر نمایند، بلکه مشتریهای بایست از صحیح بودن آدرس ایمیلی که وارد می نمودند، اطمینان یابند.
Amway یکی از مثال های این 12 درصد است که اجازه گذر نمودن از این مرحله را به هیچ وجه به مشتریهای سایت خود نمی دهد. حال این اخطار پیام قادر است دربردارنده خطای وارد نمودن آدرس ایمیل و یا بروزرسانی نشدن پایگاه داده سیستم اعتبار سنجی ایمیل ها باشد.
یک سیستم اعتبارسنجی ایمیل قادر است نسبت به غلط های تایپی مشتریهای نیز حساس باشد، در غیر این صورت با وجود اطلاعات خطای احتمال دارد سفارش به دست مشتری نرسد و یا به صورت خطایی ارسال شود. اما این سیستم به نام خیابان و یا آدرس حساس نیست. البته بروز خطا قادر است ناشی از مشکلاتی در سیستم اعتبار سنجی ایمیل ها باشد و همواره ایراد از جانب مشتریهای طراحی سایت نیست. این سیستم های اعتبار سنجی با معین نمودن پیام خطا برای مشتریهای سایت سبب خروج آن ها می گردند، به این خاطر که هیچ گزینه دیگری نیست تا مشتریهای از آن استفاده نمایند و به نتیجه برسند. این مشتریهای از خرید نمودن از طراحی سایت پشیمان می گردند، به این خاطر که در کامل نمودن روند پرداخت با شکست رو به رو شدند و نتوانستند به هدف خود دست یابند.
یک شیوه پیشنهادی این است که به مشتریهای سایت اطلاع دهید که آدرس تایپ شده، صحیح نیست و بعد در صورتی که از درست بودن آدرس ایمیل مطمئن هستند، بایست گزینه های بیشتری را در اختیار آن ها بگذارید.
50 درصد از طراحی سایت ها اطلاعات یکسانی را دوبار می پرسیدند
برخی طراحی سایت ها اطلاعاتی یکسانی را در حین خرید نمودن مشتریهای، بیش از دو بار می پرسیدند. این اتفاق به ندرت در یک صفحه اتفاق می افتد، اما طراحی سایت های بسیاری را نیز می بینیم که دچار این خطای می گردند. این امر قادر است مربوط به پرسیدن نام مشتری در حین خرید نمودن و و در مرحله صورتحساب باشد. مثال دیگری در این زمینه قادر است زیپ کردت اطلاعات در سبد خرید و یا در هنگام فرم ارسال سفارشات باشد.
اپل یکی از 50 درصد از طراحی سایت های کسب و کار الکترونیکی است که اطلاعات یکسانی را بیش از دوبار از مشتریهای خود در خواست می نماید. در مرحله پنجم روند پرداخت آن ها، ثبت آدرس ایمیل هم در مرحله صورتحساب و هم در مرحله ارسال سفارش از مشتری خواسته می شود.
مجددا تایپ نمودن اطلاعات در یک کامپیوتر قادر است برای مشتریهای سایت خسته نماینده باشد، اما در ابزارهای موبایل، این امر آزار دهنده تر است. در نظر بگیرید که همه طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک در هر سال بالای 148 دلار فروش آنلاین دارند. از این میان تنها اندکی از آن ها اقدامات لازم را جهت حذف درخواست اطلاعات تکراری در سایت خود در نظر می گیرند.
به منظور حذف اطلاعات تکراری خواسته شده در طراحی سایت ها، تنها 10 درصد از طراحی سایت ها به مشتریهای خود کمک می نمایند تا اطلاعاتی را چند باره وارد ننمایند. Hayneedle یکی از این طراحی سایت ها است.
تنها 10 درصد از این طراحی سایت ها به مشتریهای خود کمک می نمودند تا اطلاعات اضافه ای را وارد ننمایند، نظیر رنگ کالا سفارشی، تعداد و یا شهر ارسال بار و غیره.
اثر درآمد و حرفه طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک
طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک که بالای یک بیلیون دلار درآمد دارا بودند در این مطالعه امتیاز کمتری نسبت به طراحی سایت های کسب و کار الکترونیکی که کمتر از یک بیلیون دلار درآمد دارا بودند، کسب نمودند.
حالا به طراحی سایت هایی نگاهی دقیق می کنیم که درآمدی بالای یک بیلیون دلار دارا بودند. در این طراحی سایت ها مشتریهای برای خرید ازطراحی سایت مجبور به ثبت نام در طراحی سایت می شدند. به علاوه، در این طراحی سایت های کسب و کار الکترونیک، سیستم پرداخت پیچیده ای نیز هست که انجام و تکمیل خرید را برای مشتریهای سایت پیچیده می سازد. در مقایسه، برخی از طراحی سایت های کوچک تری که درآمد کمتری از طراحی سایت های بزرگ تر دارا بودند، دارای یک هدف بودند: مهیا نمودن راحتی و آسودگی برای مشتریهای در هنگام خرید از طراحیسایت.
توجه نمایید که اکثریت صفحه پرداخت طراحی سایت ها که بیشترین امتیاز را در این مطالعات از آن خود نمودند، درآمدی کمتر از یک بیلیون دلار دارند.
اگر به کسب و کار های مربوط به این طراحی سایت ها نیز نگاهی بی اندازیم، قطعات خودرو در این آزمایش، بیشتر از هر حرفه ای دیگر امتیاز کسب نموده است، این در حالی است که تجهیزات بانک ها و ادارات پایین ترین سهم امتیاز این آزمایش را کسب نموده است. حرفه های غذایی و دارویی نیز بدترین و نامناسب ترین تجربه کاربری را در مرحله پرداخت طراحی سایت ها برای مشتریهای خود به وجود آوردند.

لینک های مرتبط

منبع: پارسی کدر